เราจะมาพูดถึง ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง มาแนำนำให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันครับ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้าง และมีวิธีในการขอตัวเลขเด็ดอย่างไรกันบ้าง มาดูไปพร้อมกันเลยครับ

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ คืออะไร

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หรือ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน และหลังจากที่ท่านได้มรณภาพ สังขารร่างกายของท่านก็ไม่เน่าเปื่อย และได้มีการเก็บรักษาร่างกายของท่านไว้ที่วัดท่าซุงจนถึงปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้จึงได้มีผู้คนที่เลื่อมใสต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากท่านอยู่เป็นประจำ ว่ากันว่าท่านนั้นได้ทำหนังสือ “คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง” เพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้นำคำสอนของท่านเอาไปใช้กับชีวิตประจำวัน และก็ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเป็นจำนวนมาก และหลายคนก็ได้ยึดหลักคำสอนของหนังสือเล่มนี้

ประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำนั้น ได้ศึกษาพระกรรมฐาน จากครูบาอาจารย์หลายท่าน อาทิเช่นหลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค, หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก, พระอาจารย์เล็ก เกสโร วัดบางนมโค, พระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพน, พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า, หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ, หลวงพ่อเนียม วัดน้อย, หลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) และหลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ  อีกทั้ง ท่านยังเป็นผู้มีจริยวัตร ตามแบบฉบับ ผู้เดินตามรอยธรรมะ คำสั่งสอน ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รับชี้แนะ จากครูบาอาจารย์ของท่าน และมีครูบาอาจารย์รูปสำคัญ ได้เคยกล่าวถึงการได้มาซึ่งคุณวิเศษของผู้ปฏิบัติ ที่ก้าวหน้าในเส้นทางธรรม นั่นคือ พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่ง วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ซึ่งได้มีบันทึกไว้ใน หนังสือ กระโถนข้างธรรมาสน์ ของ วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

วิธีในการไหว้ขอพร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ในการไหว้ขอพรจาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ นั้นจะมีขั้นตอนในการไหว้ ดังต่อไปนี้

  • เตรียมผ้าไตรจีวร 1 ชุด
  • เตรียมดอกดาวเรือง หรือ พวงมาลัย 1 อัน

คาถาบูชา หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ในการบูชา หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ นั้นจะมีคาถาในการบูชา ดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สวดคาถาเงินล้าน 9 จบ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตภาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ