เลขเด็ด เขมรโบราณ 16/4/67 แนวทางหวยแม่น ๆ

เลขเด็ด เขมรโบราณ 16/4/67 แนวทางหวยแม่น ๆ

นักการเมือง และประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ครั้งที่ 25 ณ บริเวณปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นแบบเขมรโบราณ และร่วมประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน “ปราสาทภูมิโปน”...