เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 1/7/67 เลขเด็ดพารวย

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 1/7/67 เลขเด็ดพารวย

พระครูวิสิฐวรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ได้จัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้บริเวณหน้าวิหารด้านตะวันออกหลังซุ้มประตูทางเข้าวัด โดยมีขนาด สูง 3 เมตร ยืนถือไม้พลอง องค์สีดำลงหน้าสีทอง และสร้างซุ้มประตูโขลงครอบรอบองค์ท้าวเวสสุวรรณ สำหรับเลขเด็ด...