งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 972661

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 368 – 741

เลขท้าย 3 ตัว 208 – 255

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 017223

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขหน้า 3 ตัว 164 – 640

เลขท้าย 3 ตัว 085 – 194

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 989903

เลขท้าย 2 ตัว 16

เลขหน้า 3 ตัว 471 – 930

เลขท้าย 3 ตัว 140 – 876

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 292391

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 831 – 961

เลขท้าย 3 ตัว 477 – 628

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 858383

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขหน้า 3 ตัว 682 – 040

เลขท้าย 3 ตัว 570 – 558

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 795283

เลขท้าย 2 ตัว 03

เลขหน้า 3 ตัว 241 – 028

เลขท้าย 3 ตัว 643 – 802

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 479804

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขท้าย 3 ตัว 179 – 422 – 480 – 709

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 806925

เลขท้าย 2 ตัว 28

เลขท้าย 3 ตัว 069 – 304 – 672 – 753

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 639500

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 576 – 560 – 804 – 627

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 997777

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขท้าย 3 ตัว 425 – 551 – 406 – 993

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 813993

เลขท้าย 2 ตัว 43

เลขท้าย 3 ตัว 129 – 763 – 907 – 979

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 055986

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขท้าย 3 ตัว 072 – 299 – 536 – 952

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 002612

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 068 – 589 – 824 – 877

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 562481

เลขท้าย 2 ตัว 73

เลขท้าย 3 ตัว 130 – 198 – 752 – 844

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 562856

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขท้าย 3 ตัว 307 – 347 – 508 – 680